Hostivařská přehrada není jen místem relaxace a vodních sportů, ale své zázemí zde našla také komunitní skupina SpoluBeat (zároveň zapsaný spolek). SpoluBeat je společným projektem rodin, které se rozhodly převzít plnou odpovědnost za výchovu a vzdělávání svých dětí. Neomezuje se jen na vytváření alternativy k institucionalizovanému vzdělávání, ale klade si za cíl vytvářet prostor pro skutečné Spolu Bytí rodin – dětí i dospělých, které umožňuje vzájemnou inspiraci, obohacení, růst a rozvinutí individuálního potenciálu všech aktérů tohoto procesu. Jedním z nosných prvků projektu je proto zachování věkové rozmanitosti dětské skupiny od miminek po předškoláky. Ačkoliv spolek SpoluBeat nelze v běžném slova smyslu považovat za školku ani školu, je zároveň společným přáním vyrůst spolu s dětmi do „komunitní školy“ a umožnit jim prožívat i čas určený ke školní docházce v respektujícím, láskyplném a podnětném prostředí. Věková hranice dětských i dospělých členů skupiny je tedy takřka neomezená.

Projekt od svého počátku funguje na dobrovolné angažovanosti rodičů, kteří se ujímají role průvodců vlastních dětí i dětí ostatních zapojených rodin a investují do jejich výchovy a vzdělávání to nejcenější – svůj čas. Každý z rodičů tak přispívá svými unikátními zkušenostmi, znalostmi, dovednostmi a schopnostmi (ať už v oblasti sportu, tvorby, biologie, literatury nebo zpěvu). Na rodiče pak tato koncepce zcela pochopitelně klade jiné nároky než na rodiče dětí, kteří využívají jiné vzdělávací koncepty. Projekt se opírá především o hodnoty a myšlenky systému rozšířené rodiny, přirozeného kontaktního rodičovství, nenásilné komunikace a sebeřízeného vzdělávání, využívá to nejlepší z mnoha pedagogických směrů i nových poznatků a konceptů reflektujících blízkou budoucnost se všemi jejími výzvami. Cílem a snahou všech dospělých účastníků projektu je být pro děti kvalitním vzorem a laskavou inspirací, mít aktivní vliv na to, co a v jakém prostředí se děti učí. Je tedy přirozené, že jednou z výzev projektu je nejen vzdělávání se dětí, ale také vlastní rozvoj dospělých.

V očích rodin ze SpoluBeat nabízí Hostivařský lesopark skvělé přírodní území, kde se mohou děti rozvíjet a bezpečně zkoumat svět kolem sebe. Zároveň není jediným prostředím, kde se děti pohybují – častou náplní času jsou společné výlety, návštěvy výstav i muzeí, a další aktivity, které umožňují komplexní a harmonický rozvoj dětí. A stejně jako leospark není jediným prostorem, kde se děti učí, ani rodiče nejsou jedinými osobami, od kterých se děti v rámci projektu učí. SpoluBeat spolupracuje i s externími lektory a díky nově rekonstruovanému zázemí v prostoru Hostivařské přehrady bude další spolupráce ještě navázána. Počátky spolku byly putovní a v mnoha ohledech tedy výzvou pro všechny jeho členy. Právě vlastní zázemí umožní členům SpoluBeat další rozšíření aktivit a efektivnější využívání času – myšleno je na výtvarné, sportovní, vzdělávací a další rozvojové aktivity. Nedílnou součástí celého procesu je umožnit dětem vyjádřit se ke všem nabízeným aktivitám, zvolit si preferované zájmy i formy učení tak, jak to nejvíce odpovídá jejich přirozenosti.

Mezi další aktivity spolku patří také pořádání besed pro veřejnost se zajímavými hosty, obvykle na téma sebeřízení, osobní růst, výchova, vzdělávání. V neposlední řadě i aktivity pro děti – letní a příměstské tábory, společné oslavy svátků a významných tradic, tématické workshopy a semináře.

V současné době je stále ještě místo pro zapojení se do tohoto komunitního projektu. Pokud vás projekt spolku zaujal, podívejte se na FB stránku SpoluBeat ZDE, kde najdete potřebné kontakty a další informace.

Kompletní galerie z akce ZDE.