Areál koupaliště Hostivař

K Jezeru, 100 00 Praha 10 – Hostivař
GPS: 50.041658, 14.529237

Mapy Google | Mapy Seznam

Informace: +420 251 550 075
Email: info@hostivarskaprehrada.cz

Sportoviště

Pro rezervace všech sportovišť a informace k jejich provozu kontaktujte prosím

Email: rezervace@hostivarskaprehrada.cz

Koordinátorka provozu

PETRA LAŇKOVÁ

Email: lankova@hostivarskaprehrada.cz

Eventy, oslavy a firemní akce

V záležitostech týkajících se eventů nás exklusivně zastupuje naše obchodní společnost PRAGUE FOODIE EXPERTS

Email: eventy@hostivarskaprehrada.cz

Pronájmy areálu, stánků a reklama

Email:  bergmann@hostivarskaprehrada.cz

Jak k nám – Autem

Hlavní pláž
Příjezd pro auta k hlavní pláži Hostivařské přehrady je ulicí K jezeru od sídliště Košík. (Pozor ulice K Jezeru je také od Hájů, ale je neprůjezdná)

Parkování na veřejném parkovišti je ZDARMA

GPS parkoviště : 50.041646, 14.529251

Další možnosti k parkování naleznete také na sídlišti Háje v uličkách kolem ulice Výstavní.

Nudistická pláž
Nudistická pláž nemá své vlastní parkoviště. Pokud tedy míříte na Nudistickou pláž autem, nejjednodušší je zaparkovat podél silnic Výstavní a Novopetrovická a dojít přes polní cestu pěšky.

Jak k nám – pěšky nebo na kole

Pokud si chcete udělat pěknou procházku nebo projížďku na kole a navštívit tak areál Hostivařské přehrady ekologickým způsobem, nabízí se Vám několik cest k nám.

 • Z Hájů – přehrada je dosažitelná z Hájů i celého Jižního města, takže i z Metra Háje.
 • Z Košíku – jedná se o nejkratší cestu a to buď panelovou silnicí nebo lesoparkem, který se rozprostírá až ke kraji sídliště.
 • Z Hostivaře – krásnou scenérií lesoparku z Hostivaře, kam jedou také tramvajové linky číslo 22 a 26.
 • Z Měcholup a Petrovic – zde se jedná o velmi podobnou cestu jak z Hostivaře. Přes lesopark nebo jednou z přilehlých ulic se napojíte na silnici U břehu vedoucí kolem přehrady k hlavní bráně. Cesta trvá cca 25 minut nebo 10 minut na kole nebo můžete jet na druhou stranu ulicí Euklidova k Nudistické pláži 15-20 minut pěšky nebo 5 minut na kole či případně pokračovat po silnici ulici Výstavní a K Jezeru kudy se dostane opět k hlavní bráně koupaliště, Cesta Vám zabere o chvilku delší čas.

Jak vidíte všechny cesty vedou na Hostivařskou přehradu. Tak Vám přejeme příjemnou cestu a těšíme se na Vaší návštěvu.

Jak k nám – MHD

Hostivařská přehrada je přístupná ze všech stran. Ať se k nám vydáte z Jižního města, Hájí, Hostivaře, Měcholup nebo Petrovic.

Celkově se v blízkém okolí nádrže nachází 9 zastávek MHD, resp. autobusových zastávek. Některé jsou opravdu blízko vodní ploše, jiné vybízí k příjemné procházce.

Hlavní pláž
Nejrychlejší spojení k hlavní bráně koupaliště je autobusem na zastávek:

 1. Selská ( Košík ) autobus č. 177, 181, 506, 609 – vzdálenost pěšky od HP 967 m
 2. Wagnerova ( Háje ) autobus č. 293 – vzdálenost pěšky od HP 897 m
 3. Jižní Město autobus č. 136, 165, 170, 213, 505 – vzdálenost pěšky od HP 969 m

Další možnosti spojení k hlavní bráně koupaliště jsou:

 1. Metrem – zastávka Háje – vzdálenost pěšky od HP 1,6km
 2. K Obecním hájovnám, bus č. 181 – vzdálenost pěšky od HP: 1,6 km
 3. Nad Košíkem, bus č. 181 – vzdálenost pěšky od HP: 1,4 km
 4. K Lesoparku, bus č. 175 – vzdálenost pěšky od HP: 2,2 km
 5. Řepčická, bus č. 125, 175, 183, 511 – vzdálenost pěšky od HP: 1,9 km
 6. Livornská, bus č. 125, 240, 296, 570, 511 – vzdálenost pěšky od HP: 3,2 km
 7. Newtonova, bus č. 240, 296 – vzdálenost pěšky od HP: 2,9 km

Nudistická pláž
Nejrychlejší spojení přímo na Nudistickou pláž je autobusem nebo metrem ze zastávek:

 1. Jižní Město autobus č. 136, 165, 170, 213, 505 – vzdálenost pěšky od NP: 450 m
 2. Metrem – zastávka Háje – vzdálenost pěšky od NP 1,6km
 3. Newtonova, bus č. 240, 296 vzdálenost pěšky od NP: 1,8 km

„Provozní desatero“

 1. Vstup do areálu je povolen pouze s platnou vstupenkou.
 2. Vstup do areálu je dovolen pouze osobám starším 15-ti let, osobám mladším pak v doprovodu osoby starší 18-ti let. Osobám podnapilým je vstup zakázán!
 3. Za volně odložené věci a předměty nenese správce areálu odpovědnost.
 4. Koupání v areálu je na vlastní nebezpečí a je možné pouze na místech k tomu určených.
 5. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, by se měli v zájmu vlastní bezpečnosti zdržovat jen v prostorách pro neplavce, tedy na mělčině.
 6. Při potřebě poskytnutí jakékoliv první pomoci ihned vyhledejte plavčíka nebo správce areálu.
 7. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů plavčíka.
 8. Pohyb osob po a v areálu je možný pouze v provozní době.
 9. Ke sportování je nutno používat vyhrazených míst.
 10. V areálu je zakázáno zejména:
  • brát sebou předměty, které mohou způsobit zranění – skleněné a ostré předměty, nože atd.,
  • jezdit v areálu na kole, kolečkových bruslích, a skateboardu aj. dopravními prostředky
  • vodit sebou na koupaliště psy nebo jiná zvířata,
  • skákat do vody z odpočinkového mola a nevyhrazených prostor, vzájemně se srážet do vody, potápět ostatní návštěvníky,
  • vjíždět do areálu auty a motocykly bez povolení správce,
  • ohrožovat ostatní osoby fyzicky nebo je jinak obtěžovat např. hlukem,
  • v šatnách a kabinkách kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm,
  • rozdělávat oheň,
  • vylepovat, znečišťovat či popisovat prostory areálu,
  • prát nebo čištit prádlo, stříhat si vlasy a provádět holení,
  • provozovat v areálu rybolov,
  • pohybovat se po nudistické pláži v plavkách, případně v jiném oděvu,
  • na nudistické pláži fotografování a filmovat.
  • vnášet a konzumovat potraviny a nápoje zakoupené mimo areál, s vyjímkou speciálních diet a dětské výživy.

Návštěvní a provozní řád

Historie

Dnes už si ani neumíme představit, že by tato místa vypadala jinak, a přesto žijí mezi námi pamětníci, kteří pamatují romantické údolí mezi Hostivaří a Petrovicemi, kudy protékal Botič, kam se chodili lidé koupat “mezi vrbičky”, a proto došlo k několika pokusům vytvořit na tomto místě koupaliště. Prvně vzniklo v letech 1924 – 1925 zahrazením tzv. páté tuně. Stavěli ho fotbalisté z SK Hostivař a vydrželo asi rok, než jej smetla povodeň.

Druhé koupaliště nechala v roce 1927 udělat obec. Mělo vybetonované dno a údajně přišlo na vysokou finanční částku, přestože bylo dost mělké. Stálo pod nynější přehradní hrází. Ale jak napsala Mladá fronta, možná trochu zaujatě, dne 25.6.1950: “Ovšem tenkrát se to dělalo proto, aby na tom stavitel a dodavatelé vydělali, a tak se udělal bazén na odvrácené straně, pod severní strání, kam nešlo slunce, a bylo provedeno tak neodborně, že se koupaliště zanášelo bahnem, takže asi po roce muselo být vyřazeno z provozu.” Přesto je toto koupaliště uvedeno na mapě Prahy ještě v roce 1948.

V červnu 1940 vyšel článek v novinách hostivařského Sokola – Oznamovatel – o projektovaném koupališti za Mouchovým mlýnem (stával asi uprostřed dnešní přehrady mezi hrází a Petrovicemi a byla v něm i výletní restaurace), v místech, kde bývalo tábořiště dětí z Vršovic. Snahu o postavení koupaliště mělo Národní souručenství s hostivařskými sokoly. Bohužel zůstalo jen přání.

Nejdelšího trvání se dočkalo koupaliště vystavěné v letech 1948 – 1950. Myšlenka na vybudování koupaliště vznikla opět v hostivařském Sokole a hlavním organizátorem se stal br. Miroslav Špánek, člen rohovnického oddílu TJ Marius. Nakreslil plány a sám na stavbě odpracoval 1634 brigádnických hodin. Nejprve byl odkoupen pozemek v místě, kde je polokruhovitá vysoká stráň obrácená k jihu (dnes je to místo proti druhé pláži). Botič, který se zde klikatil, brigádníci odvedli novým korytem a ve starém vykopali dva bazény a jedno brodiště. Práce trvala dva roky na 130 členu Sokola a dalších brigádníku odpracovalo asi 10 tisíc hodin. Pomáhaly i brigády z podniku Obus, TOS a z Filmových ateliéru. Stěny bazénu tvořily betonové desky, na dně byl říční písek. Stavbu šaten (12 x 4 m) provedl tesař Karel Párys s M. Špánkem za dva dny. Koleje s vozíkem na převážení materiálu zapůjčila továrna V. Červený (jedna z prvních v Hostivaři – založená v roce 1884).

A jak vypadaly hotové bazény? Botič, který mohl být veden buď novým, nebo starým korytem, ústil v původním korytu u hráze, kde byl filtr a odkud voda přitékala do dětského brodiště o rozměru 60 x 6 m s průměrnou hloubkou 40 cm. Odtud znovu přes filtr se vedla voda do bazénu pro neplavce o rozměru 15 x 10 m s průměrnou hloubkou 80 cm a dále pokračovala do velkého bazénu 50 x 23 m s průměrnou hloubkou 170 cm. Odtud byl odtok ke stavidlu a zpět do Botiče. Voda se vyměňovala vlastním spádem, který byl regulován stavidlem.

Napouštění trvalo asi čtyři dny, neboť v roce 1950 měl Botič málo vody. 9. července byl slavnostně zahájen provoz a od té doby bylo koupaliště s travnatou pláží velmi oblíbené a hojně navštěvované. Existovalo asi deset let – do doby, kdy se začala připravovat stavba Hostivařské přehrady. Dnes leží na jejím dně.

Po velké povodni, dne 8. července 1958, kdy stoletá voda způsobila v Hostivaři mimořádné škody (mimo jiné zničila klubovnu hostivařských rybářů, kterou si v roce 1951 sami postavili), došlo z důvodu ochrany před záplavami k rozhodnutí postavit přehradu s regulací vody. V letech 1961 – 1963 probíhala výstavba (tím zanikl Mouchův mlýn, který zmizel pod hladinou). Vyrostla 13 m vysoká a 112 m dlouhá sypaná hráz. Přehrada, o rozloze 43,8 ha, byla napuštěna v roce 1964, má hloubku 12 m a muže zadržet 2,1 milionu krychlových metru vody. Kromě ochranného významu je určena k rekreaci. Proto bylo na úbočích Varty vysazeno 240 ha lesa, který doplnil 70 ha starého zalesnění, a náhorní část vrchu byla parkově upravena. Vyrostly tu vyhlídkové cesty, z nichž jedna vede podél přehrady v délce 3 km. Pro zajištění přístupu rekreantů byla zprovozněna autobusová linka Náměstí Míru – Hostivařská přehrada. Linka, zvaná rekreační, měla číslo 226.

Na přehradě býval i “lodní” provoz. Šlo o motorový katamarán Želva II, ale jeho provoz po několika letech zanikl.

Dnes je zde kromě rekreantu i ráj rybářů. Nádrž je bohatá na počet druhu ryb a některé dorůstají značných rozměru. K největším úlovkům patří až 15 kg kapr nebo bílý amur nebo až 50 kg sumci. O velikosti ryb podala nešťastný důkaz povodeň v srpnu 2002, kdy lidé v hostivařských zahradách, po opadnutí vody, objevili až 30 kg vážící tolstolobiky.

X