Dětské aktivity

Volný čas dětí a dospívajících je téma, které se v dnešní době řeší čím dál víc a to především v souvislosti s pasivitou dětí, nadměrným sledováním sociálních sítí, časem tráveným u počítače a televizí a v neposlední řadě i v souvislosti se zdravotními obtížemi jako je například obezita. Vhodné volnočasové aktivity dětí prokazatelně působí pozitivně na jejich vývoj i další život.
Areál nabízí vedle přírodního koupání a sportů rozmanité možnosti volnočasových aktivit pro děti. Snažíme se nabídku a služby neustále zlepšovat. V letošním roce jsme se například rozhodli zapojit v dětském koutku do aktivit i rodiče.
Děti se mohou sami zabavit na skákací nafukovací trampolíně nebo vodní skluzavce s dvěma drahami a časomírou. Pod dohledem stráví čas v dětském koutku, kde se rozhodně nudit nebudou. K dispozici je také dětské hřiště s prolézačkami. To vše je pro návštěvníky areálu ZDARMA.

Co u nás najdete

Nafukovací trampolína
Waterslide aneb nafukovací vodní skluzavka
Dětský koutek

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Areál Hostivařské přehrady je díky svým možnostem ideálním místem pro všestranné vyžití dětí a mládeže. I proto zde každoročně probíhají oblíbené příměstské tábory. Původně tuto akci organizovali lidé z komunitního centra SpoluBeat primárně pro své děti. Z důvodu velkého zájmu se po prvním ročníku rozhodli připravit více termínů a nabídnout možnost každému se k nim přidat.

Tábory jsou tematicky zaměřeny na sportovní aktivity, především pak vodní sporty, a sebeobranný systém Krav Maga. Mimo to děti čekají tvořivé dílny, výlet do blízkého zookoutku a mnohem více. Děti budou v kolektivu svých vrstevníků a kamarádů, pobaví se a zároveň se zábavnou formou naučí, jak se bezpečně chovat v rizikových situacích.

Průvodci respektují individuální potřeby dětí. Děti do aktivit v žádném případě nenutí, ale vhodnou formou motivují a inspirují k zapojení. Program táboru je připraven tak, aby bavil malé i velké, holky i kluky v rozmezí od 6 do 12 let. Předchozí zkušenosti s Krav Magou ani dalšími aktivitami nejsou podmínkou. Z našich zkušeností věříme, že si každý najde to své, na co bude ještě dlouho vzpomínat a každý den sdílet s rodiči. Rodiče účastníků dostávají každý den fotografie z proběhlého dne.

Celý tábor povedou zkušení vedoucí, akce a tréninky Krav Maga certifikovaní instruktoři ČKMA. Přítomnost zdravotníka po celou dobu tábora je samozřejmostí. O skupinu kolem 12-15 dětí se vždy starají minimálně dva vedoucí. Kapacita tábora je omezena, doporučujeme proto včasnou rezervaci.

Odkaz pro více informací a přihlašování na tento ročník : https://www.krav-maga.cz/Clanky/primestske-tabory-2021

SPOLEK SPOLUBEAT

Hostivařská přehrada není jen místem relaxace a vodních sportů, ale své zázemí zde našla také komunitní skupina SpoluBeat. SpoluBeat je společným projektem rodin, které se rozhodly převzít plnou odpovědnost za výchovu a vzdělávání svých dětí. Neomezuje se jen na vytváření alternativy k institucionalizovanému vzdělávání, ale klade si za cíl vytvářet prostor pro skutečné Spolu Bytí rodin – dětí i dospělých, které umožňuje vzájemnou inspiraci, obohacení, růst a rozvinutí individuálního potenciálu všech aktérů tohoto procesu. Jedním z nosných prvků projektu je proto zachování věkové rozmanitosti dětské skupiny od miminek po předškoláky. Ačkoliv spolek SpoluBeat nelze v běžném slova smyslu považovat za školku ani školu, je zároveň společným přáním vyrůst spolu s dětmi do „komunitní školy“ a umožnit jim prožívat i čas určený ke školní docházce v respektujícím, láskyplném a podnětném prostředí. Věková hranice dětských i dospělých členů skupiny je tedy takřka neomezená.

Projekt od svého počátku funguje na dobrovolné angažovanosti rodičů, kteří se ujímají role průvodců vlastních dětí i dětí ostatních zapojených rodin a investují do jejich výchovy a vzdělávání to nejcennější – svůj čas. Každý z rodičů tak přispívá svými unikátními zkušenostmi, znalostmi, dovednostmi a schopnostmi (ať už v oblasti sportu, tvorby, biologie, literatury nebo zpěvu). Na rodiče pak tato koncepce zcela pochopitelně klade jiné nároky než na rodiče dětí, kteří využívají jiné vzdělávací koncepty. Projekt se opírá především o hodnoty a myšlenky systému rozšířené rodiny, přirozeného kontaktního rodičovství, nenásilné komunikace a sebeřízeného vzdělávání, využívá to nejlepší z mnoha pedagogických směrů i nových poznatků a konceptů reflektujících blízkou budoucnost se všemi jejími výzvami. Cílem a snahou všech dospělých účastníků projektu je být pro děti kvalitním vzorem a laskavou inspirací, mít aktivní vliv na to, co a v jakém prostředí se děti učí. Je tedy přirozené, že jednou z výzev projektu je nejen vzdělávání se dětí, ale také vlastní rozvoj dospělých.

Mezi další aktivity spolku patří také pořádání besed pro veřejnost se zajímavými hosty, obvykle na téma sebeřízení, osobní růst, výchova, vzdělávání. V neposlední řadě i aktivity pro děti – letní a příměstské tábory, společné oslavy svátků a významných tradic, tematické workshopy a semináře. 

V současné době je stále ještě místo pro zapojení se do tohoto komunitního projektu. Pokud vás projekt spolku zaujal, podívejte se na facebookovou stránku SpoluBeat, kde najdete potřebné kontakty.

Odkaz na FaceBook SB : https://www.facebook.com/SpoluBeat

Kde co najdete

X