Speciální čistící přístroj, který vysíláním ultrazvukových signálů zbaví vodu od sinic? Pražský magistrát se rozhodl jej pořídit a zabudovat do Hostivařské přehrady. Náklady na pilotní provoz jsou odhadovány na částku 440 tisíc korun za rok.

Vodu z botičského potoku bude město také u ústí do přehrady zbavovat fosforu. Co se týká zbavování sinice, to se uskuteční pomocí tří plovoucích zařízení, které nemusí být připojeny kabely. Mají na sobě zabudované solární panely, které zajistí dobíjení stanic. Zařízení vysílá do vody ultrazvukové signály, které ničí buňky sinic. Nezabírá samozřejmě na všechny druhy sinic, ale na ty, které se nacházejí tradičně v Hostivaři, by mělo zařízení stačit.

Plovoucí zařízení nejsou příliš velká, což je jistě výhodou (1 x 1 metr). Jsou prozatím zapůjčená a až na základě účinnosti město Praha zváží, zda těchto přístrojů použít více a využít je i v jiných oblastech. Na brněnské přehradě již podobný přístroj používají a díky němu se jim zde podařilo pomocí defosforizace výrazně zlepšit kvalitu vody.

Magistrát s kvalitou vody v Hostivařské přehradě bojuje každým rokem. Není překvapením, že hygienici často upozorňují na zhoršenou kvalitu vody a to přesto, že zde bylo před několika lety čištěno dno přehrady a objevily se pokusy na zlepšení vody pomocí přidáním směsi síranu železitého.